Hagegnomen Bjarnes Hageblogg kan i noen tilfeller inneholde innlegg som er resultat av sponsing, eller noe som ligner på produktplassering. Normalt vil det fremgå av innlegget om så er tilfelle. This blog is about gardening, please use the Translate-button in the top right corner.

onsdag 13. februar 2013

Bjarne grubler over vedhugst og hagebruk


Har du lest Lars Myttings bok "Hel ved"? Den dreier seg om vedhogst, og er en kjempesuksess.  
Bloggeren er  i filosoferingsmodus

Lars Mytting sier selv om boka: Hel ved er både praktisk og personlig. Den handler om krokete fjellbjørk, knitrende gran, svartovner, kløyvøkser, JoBu-motorsager, solveggstabler og kvaelukt fra slitte arbeidshansker. Hvordan du hogger ved, stabler den, tørker den, fyrer med den. Den store leserresponsen viser også at vedfyringstradisjonen vår er en genial og ubyråkratisk måte å utnytte naturressurser på. Tross sin stillfarenhet i offentligheten, er veden en av våre aller viktigste energikilder. Riktig utnyttet er det en nær perfekt bioenergi som har enda større muligheter i framtida. (larsmytting.net) 

Veden og håndteringen av den er i sannhet en "unsung hero". Jeg har lyst til å prøve å se det vi driver med, hagehobbyen, litt i lys det som skrives om vedhugst i denne boka. Finnes det noen høyere mening med hagebruk, og hva er i så fall meningen? Eller er hagebruk noe helt annet, og hva er det da som skiller de to hobbyene fra hverandre? 

For å begynne med en ting som de har felles, så må det være hvilke betegnelser vi bruker når vi beskriver det vi holder på med. Vi har ikke noe godt og allment akseptert uttrykk for noen av hobbyene. Heter det haging? Det heter jo gardening på engelsk. Heter det hagebruk, kanskje? Og hva med ved, heter det veding? Vedhugst er jo bare en av flere operasjoner; det er også tørking, kløyving og stabling, for ikke å snakke om fyring. Jeg vet ikke, men jeg har vel inntrykk av at veding kanskje er på vei til å bli et dekkende begrep? Ikke sånn med haging, det funker ikke, der må vi finne på noe annet. Kanskje jobbe i hagen eller hagebruk, selv om det ikke på langt nær er dekkende. 

Et annet aspekt som de to hobbyene har felles, er dette med å lengte etter et landlig liv, gamle dager, back to basics, matauk og sanking. Veding (skal vi si at vi bruker den betegnelsen?) henger på et vis sammen med jakt, fiske og sanking. Veding er på en måte jaktens koselige og ufarlige fetter. Mens jakt dreier seg om å søke over store områder etter vilt man kan nedlegge, så dreier veding seg mer om å komme seg ut litt, ta en tur i skauen, hogge et tre, dra det med hjem, tørke og stable, og dermed sørge for at familien får det varmt og godt og vil overleve vinteren. 

Veding er tradisjonelt mannens område. Og da er vi kanskje ved noe som skiller hagebruk (hagebruk, OK?) fra veding. Hvem er den typiske hageentusiasten og hvem er den typiske vedkløyveren? Den tause mannen vs den utadvendte kvinnen? Ved er for far, hagen er for mor. Er du enig? Du trenger ikke være enig, det er ikke sikkert jeg har rett. Men la oss tenke litt videre i denne retningen. Er det kvinner eller menn som er opptatt av blomster, som er opptatt av å bruke hagen som rekreasjonsområde, som bruker hagen som et fristed fra hverdagens kjas og mas? Jeg ønsker ikke å sette folk i bås, og i alle fall ikke vurdere det ene som noe bedre eller mer høyverdig enn det andre. Hvis vi ser etter hvem det er som er de mest ivrige hagebloggerne, så er i alle fall det kvinner. Det burde jo være en god indikasjon, i alle fall hvis vi antar at folk som blogger om hobbyen sin er litt mer dedikerte og utadvendte enn gjennomsnittet? Hvis både mann og kvinne er aktive i hagen, er da mannen mer opptatt av matauk-aspektet og kvinnen mer opptatt av det estetiske? Slik burde det være hvis mitt resonnement skal holde vann. 

Andreas Wiese skrev i sin omtale av Hel ved i Dagbladet: Menn leser som kjent ikke bøker, ekte menn står ute i kveldinga og kløyver og stabler ved til vinteren. Skal det leses, må det være i varmen fra selvtørka ved, mest for å nyte resultatet av vårens harde arbeid. 

Hva er det mor driver med i hagen da, hvis det skal være noen høyere mening med det? Skal vi ty til så store ord at vi sier det dreier seg om selvrealisering? Jeg tror ikke det er å ta i for mye, jeg tror det ligger et element av selvrealisering både for mor, og meg, i det å drive å surre i hagen. OK, det er kanskje ikke direkte matauk som er det viktigste (det er enklere å kjøpe grønnsaker i butikken, ofte billigere også), men hagebruk er så mye mer! Skal vi bringe inn de virkelig store spørsmålene; hva er meningen med livet, hvorfor er vi her, hva er mitt ansvar som menneske? 

I hagen har vi mulighet til å melde oss ut av rotteracet for en stakket stund, vi kan sette oss utenfor de multinasjonale selskapenes klamme grep, vi kan drive organisk og økologisk på vår egen lille flekk av planeten, vi kan la være å forurense, og vi kan ta vare på oss selv og den nærmeste familien. Men vent litt, er det ikke akkurat det Lars Mytting selv antyder at veding dreier seg om også da? Joda, det vil i alle fall jeg kunne si meg enig i. Hva mener du?

Fredag 15 februar er det nasjonal ved-kveld på TV med 12 timers direktesending på nrk2 som begynner kl 20.05. På nrk.no står det: I 12 timar gjer veden deg varm på NRK2. Du møter Lars Mytting, Mads Gilbert, Toralv Maurstad og mange fleire dedikerte vedafolk. Bli opplyst og kjenn varmen! Me følgjer bålet minutt for minutt heilt fram til morgonen. 

Dette får vi følge med på, selv om vi liker hagebruk best.

Håper resten av vinteren blir kort, og at du har det varmt og godt inne!


1 kommentar: